Οι ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν διέπονται από τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας www.pasde.gr που μπορείτε να τους διαβάσετε απο ΕΔΩ.

Δείγμα Ερωτήσεων

Σελίδα 1 / 2 επόμενη
Τίτλος Ερώτησης
Δημοσίευση

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ - 10/18ΕΡΩΤΗΣΗ:
Το Ε6 υποβάλλεται στο ΕΡΓΑΝΗ χωρίς υπογραφές και μετά την υποβολή υπογράφεται από εργοδότη και εργαζόμενο ? Το ίδιο ισχύει και για τα Ε5 και Ε9 ? 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Το Ε6 υποβάλλεται στο ΕΡΓΑΝΗ με υπογραφές και των δύο.Το ίδιο ισχύει και για το Ε5.Για το Ε9, πάνε σκαναρισμένες οι ατομικές συμβάσεις και όχι το έντυπο.

ΠΑΣΔΕ ΠΑΣΔΕ, 3 μήνες  πριν

0
Votes
1
Answers
142
Views
από ΠΑΣΔΕ ΠΑΣ...
3 μήνες  πριν

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - 10/18ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από τα έντυπα Ε3, 5, 6, 7, 8, 9 ποια σκανάρονται και υποβάλλονται στο Εργάνη ? Το έντυπο Π.Δ. 156/94 υποβάλλεται στο Εργάνη ? 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Η γνωστοποίηση των όρων της σύμβασης που είναι το έντυπο του Π.Δ. 156/94, δεν υποβάλλεται στο ΕΡΓΑΝΗ.Από τα έντυπα που αναφέρετε, το 5 και το 6 έχουν υποχρέωση υποβολής με υπογραφή και του εργαζόμενου και του εργοδότη και σκαναρίσματος. Κανένα άλλο.

ΠΑΣΔΕ ΠΑΣΔΕ, 3 μήνες  πριν

0
Votes
1
Answers
137
Views
από ΠΑΣΔΕ ΠΑΣ...
3 μήνες  πριν

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ - 11/18ΕΡΩΤΗΣΗ:
Ο οδοντίατρος στην περίπτωση της απονεύρωσης τι παραστατικό πρέπει να εκδώσει στις ενδιάμεσες επισκέψεις, που δεν πληρώνεται ? 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εδώ έχουμε να κάνουμε με διατάξεις των ΕΛΠ.Παλιότερα οι οδοντίατροι τηρούσαν τα λεγόμενα "πρόσθετα βιβλία' του άρθρ. 10 του παλιού Κώδικα. Είχαν δηλαδή το λεγόμενο βιβλίο "επίσκεψης ασθενών". Σ' αυτό κάθε φορά που ο ασθενής έμπαινε στο ιατρείο, τον έγραφαν και κάθε φορά που έφευγε, έκαναν την αναφορά ότι έφυγε από το ιατρείο. Όταν αυτά τα πρόσθετα βιβλία εγκαταλείφθηκαν, άρχισαν τα προβλήματα γύρω από το πώς μπορεί να αποδείξει ένας οδοντίατρος ότι ο πελάτης του θα ξανάρθει και ότι δεν ολοκληρώθηκε η υπηρεσία.Τα ΕΛΠ λένε, ότι όταν μία υπηρεσία προς έναν ιδιώτη είναι συνεχιζόμενη, εκδίδεται το στοιχείο στον χρόνο της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ή κατά το κομμάτι που καθίσταται απαιτητό μέρος της υπηρεσίας. Για να είναι εξασφαλισμένος ο οδοντίατρος, θα πρέπει κανονικά να έχει φτιάξει μία απλή σύμβαση με τον ασθενή. Επειδή όμως αυτό είναι δύσκολο να γίνει τη στιγμή που ο ασθενής έρχεται στο ιατρείο πονώντας και επείγεται, είναι ένα θέμα που θα εξεταστεί κατά τον έλεγχο από τις φορολογικές αρχές. Δεν βλέπουμε να υπάρχει ουσιαστικά κίνδυνος, εφόσον ο ιδιώτης τη στιγμή του ελέγχου θα ισχυριστεί, ότι πρόκειται περί μίας συνεχιζόμενης υπηρεσίας και βεβαίως στο βαθμό που δεν έχει δώσει κάποιο χρηματικό ποσό δεν υπάρχει θέμα. Αν όμως έχει δώσει χρηματικό ποσό, τουλάχιστον για το χρηματικό αυτό ποσό και όσο διαρκεί η υπηρεσία, για να είναι καλυμμένος ο οδοντίατρος - επειδή δεν έχει σύμβαση - θα πρέπει να κόψει ένα παραστατικό για μέρος παρεχόμενης υπηρεσίας έναντι του συνολικού ποσού και να το τιμολογήσει.

ΠΑΣΔΕ ΠΑΣΔΕ, 3 μήνες  πριν

0
Votes
1
Answers
139
Views
από ΠΑΣΔΕ ΠΑΣ...
3 μήνες  πριν

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - 11/18ΕΡΩΤΗΣΗ:
Παρακαλώ να αναπτυχτεί ένα πλήρες παράδειγμα επιτόπιου φορολογικού ελέγχου, όσον αφορά τα κάτωθι και όχι μόνο: α) Τι εντέλλεται να ζητήσει ο έλεγχος ?β) Ποια ισοζύγια πρέπει να είναι προεκτυπωμένα ?γ) Για ποιους λογαριασμούς θα ζητηθούν επαληθεύσεις ?δ) Απαιτείται εκτύπωση και επισύναψη σε κάθε φορολογικό παραστατικό του λογιστικού άρθρου ? ε) Η σύγκριση του μικτού κέρδους, πραγματοποιείται μεταξύ του κόστους π.χ. δύο ευρέως κινούμενων αγαθών και αυτού που προσδιορίζεται από την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης ?στ) Ο έλεγχος μπορεί με αφορμή την ελεγχόμενη επιχείρηση να επεκταθεί και στα φυσικά πρόσωπα που μετέχουν σε αυτή ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
α) Το άρθρ. 25 του Ν. 4174/13 (Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών) προβλέπει τα εξής : Μιλάει για την είσοδο σε εγκαταστάσεις και θα πρέπει ο υπάλληλος να φέρει έγγραφη εντολή διενέργειας επιτόπιου φορολογικού ελέγχου. Η εντολή είναι απαραίτητο να συνοδεύει τους ελεγκτές. Στην εντολή αναφέρεται καταρχήν ο αριθμός και η ημερομηνία της, το ονοματεπώνυμο των υπαλλήλων στους οποίους έχει ανατεθεί ο έλεγχος και πρέπει να γράφεται η φορολογική περίοδος, η υπόθεση και το είδος φορολογίας που αφορά ο φορολογικός έλεγχος. Ανάλογα λοιπόν με το τι λέει η εντολή ελέγχου, θα προχωρήσει αντίστοιχα και ο έλεγχος. Αν η εντολή ζητάει έλεγχο μόνο για τον ΦΠΑ, θα περιοριστεί σε ό,τι έχει να κάνει με τον ΦΠΑ. Εάν περιγράφονται άλλα είδη φορολογίας, ο έλεγχος θα προχωρήσει σε αυτά τα είδη.β) Θα πρέπει να ανατρέξουμε στις διατάξεις των ΕΛΠ , στον Ν. 4308, που ορίζει ότι τα αρχεία τηρούνται σε φυσική ή σε ηλεκτρονική μορφή και πρέπει να είναι διαθέσιμα, όταν ο φορολογικός έλεγχος τα ζητήσει. Άρα δεν είναι απαραίτητο να είναι προεκτυπωμένα, γιατί και τα ηλεκτρονικά αρχεία είναι τώρα πια ισοδύναμα, ισότιμα. Άρα από τη στιγμή που θα μας ζητήσει ισοζύγια υπό μορφή αρχείων, δεν χρειάζεται να τα προεκτυπώσουμε, τα αρχεία αυτά επέχουν θέση εγγράφων, φυσικών εντύπων.γ) Εξαρτάται από το αν μιλάμε για έναν πλήρη έλεγχο. Και βέβαια αν ο έλεγχος είναι πλήρης, ένας ελεγκτής θα προχωρήσει σε λογαριασμούς, οι οποίοι - σε ένα διπλογραφικό σύστημα - παρουσιάζουν πάντα προβλήματα. Και λίγο-πολύ όλοι μας ξέρουμε σε ένα διπλογραφικό σύστημα ποιοι είναι οι λογαριασμοί, που αποτελούν τους αδύναμους κρίκους ενός ισοζυγίου. Π.χ. ένας λογαριασμός που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου, είναι ο γνωστός λογαριασμός 35, που δεν είναι άλλος από τον λογαριασμό διαχειρίσεων προκαταβολών και πιστώσεων. Συνήθως ο λογαριασμός 35 κρύβει κάποιες "ασθένειες", όπως αντίστοιχα και ο λογαριασμός 53, που είναι οι διάφοροι πιστωτές. Συνήθως αυτοί οι λογαριασμοί παρουσιάζουν κάποια θέματα γύρω από την κίνησή τους. Ένας ακόμα λογαριασμός αρκετά ευαίσθητος μέσα στο διπλογραφικό σύστημα είναι ο λογαριασμός 38.00, δηλαδή ο λογαριασμός-ταμείο, που κάποιες φορές, για να είναι αυτός σωστός, δημιουργεί προβλήματα στους λογαριασμούς 35 και 53. Και βέβαια ένας ακόμα λογαριασμός που ενδεχομένως να εξεταστεί σε έναν πλήρη έλεγχο, είναι ο λογαριασμός των αποθεμάτων. Μία τεχνική που έχει να κάνει με τον έλεγχο των αποθεμάτων - δηλαδή τον λογαριασμό 20 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου - είναι η "μέθοδος της κλειστής αποθήκης". Από τη στιγμή που μία επιχείρηση εκδίδει στοιχεία, στα οποία φαίνεται τι πουλάει κατ΄είδος και κατά ποσότητα, είναι πάρα πολύ εύκολο ένας πλήρης φορολογικός έλεγχος να εφαρμόσει την "κλειστή μέθοδο" και να δει, πηγαίνοντας προς τα πίσω, εάν η απογραφή, την οποία είχαμε δείξει την πρώτη ημέρα του φορολογικού έτους, επαληθεύεται, με είδη τα οποία θα επιλέξει. Πώς ακριβώς λειτουργεί η "μέθοδος της κλειστής αποθήκης" ? Επιλέγει ο έλεγχος ένα ή και περισσότερα είδη που βρίσκονται τη στιγμή του ελέγχου στα ράφια της επιχείρησης και από αυτή την ποσότητα αφαιρεί τις αγορές, προσθέτει τις πωλήσεις και φτάνει στο απόθεμα που θα έπρεπε εμείς να δείχνουμε την πρώτη ημέρα του κάθε φορολογικού έτους. Εάν δεν βγει με αυτή την ανάποδη μέθοδο, την κλειστή η αποθήκη, το απόθεμα όπως έχει καταγραφεί, θα έχουμε σοβαρά προβλήματα.Άρα λοιπόν οι επαληθεύσεις μπορούν να είναι ποικίλες, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και ανάλογα και με την εμπειρία του φορολογικού ελεγκτή.δ) Όχι, δεν προβλέπεται πουθενά να επισυνάπτεται και μάλιστα καλό είναι και να αποφεύγεται στα λογιστήρια αυτός ο τρόπος των ημερολογιακών εγγραφών και της αντίστοιχης απεικόνισής τους, γιατί και χρόνο χάνουμε και χαρτί καταναλώνουμε και αρχεία διογκώνονται.ε)  Είναι ίσως μία από τις πολλές επαληθεύσεις που θα μπορούσε να κάνει ο φορολογικός έλεγχος, να πάρει δηλαδή δειγματοληπτικά είδη, να δει με τι τιμή πωλούνται και από εκεί να συμπεράνει και πόσος θα είναι περίπου ο μέσος συντελεστής μικτού κέρδους. Επομένως έχοντας αυτά τα δείγματα και επαληθεύοντας τον συντελεστή, εάν δει ότι υπάρχουν αποκλίσεις από τον συντελεστή - που εμφανίζεται πια και στο έντυπο Ε3 - τότε ναι, μπορεί να προχωρήσει και σε άλλες επαληθεύσεις και σε άλλα είδη, για να μεταβάλει ενδεχομένως το φορολογικό μας αποτέλεσμα.στ) Στην έκθεση ελέγχου πάντα καταγράφονται οι εκπρόσωποι, οι υπεύθυνοι και οι βασικοί μέτοχοι, αν μιλάμε για μία ολιγοσυμμετοχική  εταιρεία. Τις περισσότερες φορές ο έλεγχος προχωράει και στον έλεγχο των ατομικών δηλώσεων του φυσικού προσώπου. Μπορεί ακόμα και να πάει κάπως ανάποδα και να εφαρμόσει έμμεσες τεχνικές στα φυσικά πρόσωπα, για να δει μέσα από εκεί μήπως υπάρχει απόκρυψη φορολογητέας ύλης από το νομικό πρόσωπο, στο οποίο το φυσικό πρόσωπο συμμετέχει.

ΠΑΣΔΕ ΠΑΣΔΕ, 3 μήνες  πριν

0
Votes
1
Answers
163
Views
από ΠΑΣΔΕ ΠΑΣ...
3 μήνες  πριν

AIRBnB - ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - 09/18ΕΡΩΤΗΣΗ:
Βραχυχρόνιες μισθώσεις κάνουν και αυτοί που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εάν μιλάμε για επιχειρηματική δραστηριότητα που αφορά τουριστική εκμετάλλευση, δεν μπορούν να κάνουν βραχυχρόνιες μισθώσεις. Όσον αφορά τον νόμο ή τις εγκυκλίους δεν υπάρχει βέβαια κάποια απαγόρευση. Ωστόσο στην αιτιολογική έκθεση του Ν. 4446/16 για το άρθρ. 111 προέκυπτε η πρόθεση του νομοθέτη να μην εντάσσονται αυτοί οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες του τουρισμού στις προβλέψεις του νόμου. Συν το γεγονός ότι, εάν το κάνουν - δεδομένου ότι δεν υπάρχει νομική απαγόρευση - σε περίπτωση ελέγχου θα έχουν κάποιο θέμα, από την άποψη ότι μπορεί να θεωρηθεί τεχνητή διευθέτηση, σύμφωνα με το άρθρ. 38 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και να κληθούν τελικά να φορολογηθούν για το εισόδημα αυτό αναδρομικά με την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.Εάν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν σαν δευτερεύουσα δραστηριότητα μία που αφορά βραχυχρόνιες μισθώσεις - μιλώντας είτε για ατομικό επιχειρηματία είτε για νομικό πρόσωπο - μπορούν να το κάνουν. Η διαφορά είναι ότι για το νομικό πρόσωπο το εισόδημα αυτό θεωρείται μεν εισόδημα από εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας (σύμφωνα με το άρθρ. 39β του ΚΦΕ) αλλά φορολογείται με το 29%, έτσι προστίθεται δηλαδή στα υπόλοιπα κέρδη της εταιρείας και φορολογείται ενιαία.

ΠΑΣΔΕ ΠΑΣΔΕ, 4 μήνες  πριν

0
Votes
1
Answers
160
Views
από ΠΑΣΔΕ ΠΑΣ...
4 μήνες  πριν

AIRBnB - ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ - 09/18ΕΡΩΤΗΣΗ:
Σε περίπτωση που έχω μίσθωση εκτός πλατφόρμας, με ποια διαδικασία ενημερώνω για το έσοδο ? Μέσω υποσυστήματος δήλωσης μισθώσεων ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται κανονικά οι δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, για κάθε μίσθωση χωριστά και το εισόδημα δηλώνεται στο Ε2, για κάθε μίσθωση χωριστά.

ΠΑΣΔΕ ΠΑΣΔΕ, 4 μήνες  πριν

0
Votes
1
Answers
149
Views
από ΠΑΣΔΕ ΠΑΣ...
4 μήνες  πριν

ΝΕΠΑ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ - 10/18ΕΡΩΤΗΣΗ:
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την έκπτωση του ΦΠΑ στα παραστατικά εσόδων ? Και όταν υπάρχει τελικά έκπτωση π.χ. 40%, πώς ακριβώς εκδίδεται το παραστατικό εσόδου ? 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Οι προϋποθέσεις για την έκπτωση - ανάλογα με το αν η έκπτωση θα είναι 60%, 50% ή 40% - είναι τι είδους ναύλος πραγματοποιείται. Σε κάθε περίπτωση, αν δεν προσεγγίζουμε αποδεδειγμένα λιμάνι του εξωτερικού, τότε για να επικαλεστούμε έκπτωση και να δούμε αν έχουμε δικαίωμα, θα πρέπει να το δούμε με βάση την κατηγοριοποίηση του σκάφους μας από το Γενικό Πρωτόκολλο Επιθεώρησης, τι πλόες δηλαδή μπορεί να κάνει. Μπορεί να κάνει πλόες μικρούς, μεσαίους ή μεγάλους.Αν το σκάφος μας μπορεί να κάνει μεγάλους πλόες αλλά αποδεδειγμένα κάνει π.χ. πλόες στον Αργοσαρωνικό ή στον Ευβοϊκό ή στον Κορινθιακό, εκεί de facto, επειδή αυτός είναι μικρός πλους, θα επιβληθεί ΦΠΑ κανονικό 24%.Αν κάνει άλλους, εκτός από αυτούς τους μικρούς πλόες, θα έχει έκπτωση 40%.Αν κάνει μεσαίους πλόες, θα έχει έκπτωση 50%.Αν κάνει μεγάλους πλόες - Κρήτη, Δωδεκάνησα κλπ. - θα έχει την αντίστοιχη έκπτωση, ανεξάρτητα από το αν μπορεί να αποδείξει αν βγήκε από τα χωρικά ύδατα, δηλαδή από τα 6 μίλια ή όχι. Το δεχόμαστε, ότι εφόσον έκανε τέτοιου είδους ναύλο, έχει το δικαίωμα να έχει την έκπτωση αυτή.Το παραστατικό εκδίδεται κανονικά, μόνο που αντί για 24% αν π.χ. έχει έκπτωση 50%, θα βάλει ΦΠΑ 12%.

ΠΑΣΔΕ ΠΑΣΔΕ, 4 μήνες  πριν

0
Votes
1
Answers
143
Views
από ΠΑΣΔΕ ΠΑΣ...
4 μήνες  πριν

ΝΕΠΑ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ - 10/18ΕΡΩΤΗΣΗ:
Εταιρεία με αντικείμενο εργασιών τις ναυπηγικές μελέτες-επιθεωρήσεις-πραγματογνωμοσύνες σκαφών για ζημιές ή έκδοση πιστοποιητικών κλπ. θα χρεώσει ΦΠΑ στα ΤΠΥ που θα εκδώσει ? Και αν απαλλάσσεται, με ποια διάταξη ? α) επιθεωρεί σκάφος αναψυχής (με σημαία Παναμά) στην Ιταλία και τιμολογεί την ασφαλιστική εταιρεία που την πληρώνει με ΑΦΜ και έδρα το Ισραήλβ) επιθεωρεί στην Ελλάδα για ζημιές σκάφος αναψυχής (σημαία Καναρίων Νήσων) και τιμολογεί και πάλι την ασφαλιστική εταιρεία με έδρα και ΑΦΜ το Ισραήλγ) επιθεωρεί σκάφος στο Dubai και τιμολογεί εταιρεία με ΑΦΜ και έδρα το Dubaiδ) αναλαμβάνει την παρακολούθηση κτισίματος σκάφους αναψυχής (γιωτ) στο Dubai και τιμολογεί τον ιδιοκτήτη-αλλοδαπό οίκο με έδρα σε τρίτη χώρα ή ιδιώτη με έδρα σε τρίτη χώρα. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι ως υπηρεσία με επαχθή αιτία, με αντιπαροχή, εδώ έχουμε υποχρέωση σε πρώτη φάση να τιμολογήσουμε με ΦΠΑ.α) Εδώ φαίνεται να είναι υπηρεσία επιθεώρησης, άρα εκτελεί μία υπηρεσία. Άρα με το 14&2α φαίνεται ότι τόπος φορολογίας είναι ο τόπος του λήπτη της υπηρεσίας και όχι ο τόπος της Ελλάδας, άρα θα τιμολογήσει χωρίς ΦΠΑ. (Θεωρούμε ότι το σκάφος αναψυχής είναι επαγγελματικό, γιατί αν είναι ιδιωτικό εννοείται ότι θα βάλει ΦΠΑ).β) Εδώ μιλάμε για ζημιές. Πάλι το χαρακτηριστικό σημείο είναι ακριβώς τι κάνει: κάνει επιθεώρηση και παρέχει μία υπηρεσία ή κάνει μία πραγματογνωμοσύνη ? Στη συγκεκριμένη περίπτωση καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να είναι πραγματογνωμοσύνη, η οποία λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα. Αλλά τιμολογείται πάλι μία ασφαλιστική εταιρεία, η οποία έχει έδρα και ΑΦΜ στο Ισραήλ. Οπότε πάλι μιλάμε για υπηρεσία από υποκείμενο προς υποκείμενο. Σ' αυτή την περίπτωση, ανεξάρτητα από το πού γίνεται η υπηρεσία, εφόσον μιλάμε για υπηρεσία είναι η χώρα του λήπτη. Επομένως εκτός κοινότητας άρα χωρίς ΦΠΑ κι εδώ.γ) Το ίδιο ισχύει κι εδώ. Εφόσον πάλι πρόκειται για σκάφος επαγγελματικό και είναι υπηρεσία με σκοπούς επιχειρηματικούς, πάλι θα τιμολογήσει το Dubai. Απλώς αν δεν υπάρχει vat number που είναι απαραίτητο, θα πρέπει να ζητήσει registration number, έτσι ώστε να βεβαιωθεί ότι πρόκειται για επαγγελματικό σκάφος. Αλλιώς αν είναι ιδιωτικό, σε κάθε περίπτωση από τις τρεις παραπάνω που είπαμε, θα επιβάλει ΦΠΑ.Να επισημάνουμε ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση και στη διάταξη του 14&9, που μιλάει για πραγματογνωμοσύνες, οι οποίες τιμολογούνται προς μη υποκείμενους στο φόρο και τόπος φορολογίας είναι εκεί που εκτελούνται υλικά. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση αν είχαμε μία πραγματογνωμοσύνη, την οποία κάναμε προς μία εταιρεία για ιδιωτικούς σκοπούς, αν η πραγματογνωμοσύνη γινόταν εκτός Ελλάδας, δεν θα βάζαμε ΦΠΑ. Αν η πραγματογνωμοσύνη γινόταν εντός Ελλάδας, θα βάζαμε ΦΠΑ. Άρα το κριτήριο σε πρώτη φάση είναι : πρώτον εάν είναι υπηρεσία ή πραγματογνωμοσύνη καιδεύτερον εάν τιμολογείται από υποκείμενο στο φόρο σε υποκείμενο στο φόρο ή από υποκείμενο στο φόρο σε μη υποκείμενο στο φόρο, δηλαδή εκτός επαγγελματικής δραστηριότητας. Στην τελευταία περίπτωση οι πραγματογνωμοσύνες είναι στον τόπο που εκτελούνται.Σε κάθε άλλη περίπτωση επιβάλλεται ελληνικό ΦΠΑ.Αν είναι για επιχειρηματικούς σκοπούς, τότε με το 14&2α έχουμε απαλλαγή, όπως είπαμε.δ) Η παρακολούθηση κτισίματος σκάφους στην ουσία είναι συμβουλευτικές υπηρεσίες. Είναι υπηρεσίες οι οποίες έχουν να κάνουν με τον τόπο του λήπτη. Ή θα μπορούσαμε ίσως να πάμε και σε σχέση με ακίνητα, μιας και ουσιαστικά αν πρόκειται για υπηρεσίες οι οποίες έχουν να κάνουν με μηχανολογικές εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι σταθερά συνδεδεμένες με το έδαφος και σχετίζονται με την ανάπτυξη του σκάφους, πάλι είναι η χώρα στην οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις αυτές, άρα στην προκειμένη περίπτωση εκτός Ελλάδας άρα χωρίς ΦΠΑ. Είτε είναι δηλαδή συμβουλευτικές υπηρεσίες - που είναι και το πιο πιθανό - είτε είναι ειδικότερες υπηρεσίες, που σχετίζονται με την παρακολούθηση του μηχανολογικού εξοπλισμού .

ΠΑΣΔΕ ΠΑΣΔΕ, 4 μήνες  πριν

0
Votes
1
Answers
141
Views
από ΠΑΣΔΕ ΠΑΣ...
4 μήνες  πριν

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΜΕΙΚΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - 04/18ΕΡΩΤΗΣΗ:
Στο Ε3 Νομικών Προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα γράφονται τα έσοδα από ενοίκια , επιδοτήσεις ΕΣΠΑ , έσοδα από σεμινάρια, τα έσοδα από ημερίδες και τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα ? 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Έχει μεικτή δραστηριότητα. Δηλαδή έχει και έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα και έσοδα απαλλασσόμενα. Σ' αυτή την περίπτωση της μεικτής δραστηριότητας, επειδή είναι η οντότητα μία και πρέπει να ξεχωρίζει φορολογικά το αποτέλεσμα, υποχρεωτικά θα τηρήσει βιβλία και για το σύνολο της δραστηριότητας. Άρα πρέπει να καταγράψει στο σύνολο και της επιχειρηματικής δραστηριότητας και αυτά που απαλλάσσονται. Άρα θα τα γράψει και στο Ε3 και στο Ν αντίστοιχα, υπάρχει πεδίο στο πίσω μέρος, στον υπολογισμό του φόρου, τα έσοδα τα οποία δεν φορολογούνται να τα αφαιρέσει από εκεί και να προσδιορίσει το φόρο αντίστοιχα. Και στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης μπαίνουν στα  "έσοδα που δεν εκπίπτουν". Ό,τι αντιστοιχεί στα έσοδα που δεν φορολογούνται, δεν εκπίπτουν. Δηλαδή θεωρητικά αν είχαμε μηδέν από επιχειρηματική δραστηριότητα, όλες οι δαπάνες αυτές θα χάνονταν, δεν μπορούν να μεταφερθούν σαν ζημιά στην επόμενη χρονιά.

ΠΑΣΔΕ ΠΑΣΔΕ, 5 μήνες  πριν

0
Votes
1
Answers
183
Views
από ΠΑΣΔΕ ΠΑΣ...
5 μήνες  πριν

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΠΑ ΚΑΙ E-SHOPS - ΦΠΑ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ - 09/18ΕΡΩΤΗΣΗ:
Παράδειγμα διακανονισμού ΦΠΑ παγίων 5ετίας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Το άρθρ. 33 του Ν. 2859 είναι αυτό το οποίο αναφέρεται στον λεγόμενο 5ετή διακανονισμό και μάλιστα είναι τρεις οι παράγραφοι που αφορούν το θέμα αυτό, η 33&2, η 33&3 και η 33&4.Πάντα στα ειδικά θέματα του ΦΠΑ τα θέματα της prorata αλλά και του λεγόμενου 5ετούς διακανονισμού προτάσσονται στις θεματολογίες.Το άρθρ. 33&2 μιλάει για τα αγαθά επένδυσης. Και λέει ότι ειδικά για τα αγαθά επένδυσης η έκπτωση του φόρου που ενεργήθηκε, υπόκειται σε 5ετή διακανονισμό με αφετηρία το έτος χρησιμοποίησής τους. Όταν αγοράζονται πάγια, εκπίπτουμε τον ΦΠΑ στο χρόνο που εκδίδεται το τιμολόγιο. Όμως όταν μιλάμε για αγαθά επένδυσης θα έλεγε κανείς ότι, εκπίπτοντας τον ΦΠΑ αυτών των επενδυτικών αγαθών, μάλλον έχουμε μπλέξει με αυτά τα πάγια και θα πρέπει μαζί τους να έχουμε μία σχέση, που διαρκέσει 5 ολόκληρα χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι η τύχη του πάγιου μέσα σε μία ολόκληρη 5ετία. Στο βαθμό που χρησιμοποιείται σε φορολογητέες δραστηριότητες, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα και μετά το πέρας της 5ετίας μπορούμε να το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Εάν όμως μεταβληθεί το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που είχε εκπέσει, όταν αγοράσαμε το επενδυτικό αγαθό, στην περίπτωση αυτή μπαίνουμε σε μία διαδικασία επιστροφής του φόρου, όπου ο ΦΠΑ έχει να κάνει με ό,τι έχει εναπομείνει από την 5ετή περίοδο.Κάποτε όταν φτιάχναμε τις εκκαθαριστικές δηλώσεις του ΦΠΑ, υπήρχε ο πίνακας Η', που είχε να κάνει με αυτό που ονομάζουμε "5ετή διακανονισμό". Τώρα πια δεν υπάρχει εκκαθαριστική, ο πίνακας Η' όμως είναι αυτός που πρέπει να συμπληρώσουμε για να δούμε - στην περίπτωση που μέσα στον 5ετή διακανονισμό το πάγιο χρησιμοποιήθηκε σε αφορολόγητες δραστηριότητες - πόσο φόρο θα πρέπει να επιστρέψουμε.Και βέβαια εδώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι, όταν μιλάμε για 5ετή διακανονισμό παγίων, ο χρόνος που μετράμε την 5ετή περίοδο δεν έχει να κάνει με το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου αλλά έχει να κάνει με το χρόνο που ξεκινήσαμε να χρησιμοποιούμε πραγματικά το πάγιο. Γιατί μπορεί να αγοράσαμε ένα πάγιο π.χ. τον Φεβρουάριο του 2017 και η χρησιμοποίηση του παγίου να έχει αρχίσει από τον Μάρτιο του 2018. Είναι προφανές ότι η 5ετής περίοδος θα αρχίσει από το έτος 2018. Είναι πάντα 5ετής με εξαίρεση τα ακίνητα, όπου είναι 10ετής. Και είναι 5ετής επειδή ακριβώς ο νόμος θεωρεί ότι ο συντελεστής απόσβεσης για όλα τα επενδυτικά αγαθά είναι ένας κοινός - το 20% - άρα μιλάμε για 5 χρόνια. Αυτή είναι και η αιτία λοιπόν που ο διακανονισμός διενεργείται κάθε έτος για το 1/5 ενώ για τα ακίνητα ο κανονισμός διενεργείται κάθε έτος για το 1/10.Όσον αφορά το πότε έχουμε την υποχρέωση να κάνουμε αυτόν τον πίνακα και να επιστρέψουμε αυτά τα αγαθά: Τον πίνακα αυτόν έχουμε την υποχρέωση να τον κάνουμε, εάν το πάγιο έχει χρησιμοποιηθεί σε αφορολόγητες πράξεις. Αυτό σημαίνει π.χ. να γίνει μία οριστική παύση εργασιών πριν κλείσει η 5ετία, άρα εκεί πρέπει να επιστραφεί ο ΦΠΑ ή όταν το πάγιο - που όταν το είχαμε αγοράσει, είχαμε εκπέσει τον ΦΠΑ - ήρθαμε μετά να το πάρουμε από μία φορολογητέα δραστηριότητα και να το πάμε σε μία αφορολόγητη και γενικότερα όταν αυτό το πάγιο δεν μας παράγει φορολογητέες πράξεις, δεν μας παράγει δηλαδή έσοδα που υπάγονται σε ΦΠΑ.Αντιθέτως ο νόμος λέει, ότι εάν μας καταστραφεί αποδεδειγμένα ή αν το χάσουμε ή αν μας το κλέψουν - εφόσον αποδεικνύουμε ή δικαιολογούμε με νόμιμα παραστατικά τα γεγονότα αυτά - αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να επιστρέψουμε ΦΠΑ εναπομένουσας 5ετούς περιόδου.Το ίδιο και όταν παραδίδουμε ακίνητα με σύμβαση πώλησης και επαναμίσθωσης, το ίδιο όταν παραδίδουμε έργα σύνδεσης σταθμών αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής μέχρι το δίκτυο της ΔΕΗ ή του ΔΕΣΜΗΕ - εκεί δεν έχουμε 5ετή διακανονισμό - και σε αφορολόγητες δραστηριότητες, τις λοιπές δηλαδή περιπτώσεις που περιγράψαμε παραπάνω: παύση εργασιών προ της 5ετίας, χρησιμοποίηση αυτών σε πράξεις απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ κλπ.Άρα λοιπόν αυτό είναι το άρθρο που έχει να κάνει με τον 5ετή διακανονισμό των λεγόμενων αγαθών επένδυσης, όπου η παρ. 4 δίνει και την έννοια αυτών των αγαθών. Μιλάμε για κτίσματα, γενικά για ενσώματα αγαθά, που ο σκοπός είναι να τα εκμεταλλευτεί σε μία διάρκεια χρόνου η επιχείρηση και μιλάμε βέβαια ακόμη και για άυλα αγαθά, όπως τα δικαιώματα χρησιμοποίησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίου, υποδείγματος, εμπορικού ή βιομηχανικού σήματος, που κι αυτά υπόκεινται στον λεγόμενο 5ετή διακανονισμό.Τώρα που δεν υπάρχει πια η εκκαθαριστική δήλωση του ΦΠΑ, πότε πρέπει να δείξουμε αυτόν τον φόρο και πώς τον δείχνουμε μέσα στο έντυπο ? Όταν πια δημιουργείται αυτή η υποχρέωση, θα πρέπει μέσα στο έντυπο να πάμε στον κωδικό 422 - "λοιπά αφαιρούμενα ποσά" - που εδώ θα μπει αυτός ο ΦΠΑ της εναπομένουσας 5ετούς περιόδου.

ΠΑΣΔΕ ΠΑΣΔΕ, 5 μήνες  πριν

0
Votes
1
Answers
352
Views
από ΠΑΣΔΕ ΠΑΣ...
5 μήνες  πριν

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΠΑ ΚΑΙ E-SHOPS - ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - 09/18ΕΡΩΤΗΣΗ:
Στις παρακάτω περιπτώσεις τι θα πρέπει να αναγραφεί στο τιμολόγιο (χωρίς ΦΠΑ) όταν συμβαίνουν τα εξής : 1) Παράδοση από τρίτη χώρα σε χώρα Ε.Ε. (χωρίς να έρθουν καθόλου τα εμπορεύματα σε Ελλάδα) (τόπος φορολόγησης εκτός Ελλάδας, άρθρ. 13 κωδ. ΦΠΑ) είναι σωστό? 2) Σε ενδοκοινοτική παράδοση ή υπηρεσία αναγράφουμε άρθρ. 28 και άρθρ. 14 αντίστοιχα και πρέπει να αναγράψουμε και τη φράση "reverse charge" ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
1) Πρόκειται για μία συναλλαγή, η οποία δεν είναι ενδοκοινοτική, γιατί το αγαθό δεν έχει ξεκινήσει από κοινοτική χώρα, έχει ξεκινήσει από τρίτη χώρα.Όταν αγαθό ξεκινάει από τρίτη χώρα και καταλήγει σε χώρα κοινοτική, πρέπει να πληρωθεί ΦΠΑ στο τελωνείο της κοινοτικής χώρας.Άρα σ' αυτή την περίπτωση ο πωλητής ή και ο αγοραστής θα εκτελωνίσουν στην κοινοτική χώρα.Για την ελληνική επιχείρηση λοιπόν, εφόσον το εμπόρευμα ποτέ δεν ήρθε στην Ελλάδα, η πράξη αυτή δεν μπορεί να υπαχθεί σε ΦΠΑ, απαλλάσσεται.Αν πάμε στα ΕΛΠ, στο άρθρο περί τιμολογίων ορίζεται ότι, όταν η πράξη απαλλάσσεται από το ΦΠΑ, πρέπει πάντα να γράφουμε την εθνική ή την κοινοτική διάταξη, βάσει της οποίας η πράξη έχει απαλλαχθεί. Άρα εδώ θα πρέπει να πούμε για ποιο λόγο δεν βάζουμε ΦΠΑ. Η απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρ. 13 είναι απόλυτα σωστή, γιατί ακριβώς επειδή δεν ήρθε το εμπόρευμα στην Ελλάδα, δεν έχουμε και τον αντίστοιχο φόρο.2) Η ενδοκοινοτική παράδοση διέπεται από το άρθρ. 28 του Ν. 2859/2000.Όταν έχουμε λοιπόν ενδοκοινοτικές παραδόσεις, γράφουμε απαλλαγή από το ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρ. 28.Αντίθετα τώρα αν έχουμε τη λεγόμενη "πράξη λήπτη", όπου ο τόπος παροχής δεν είναι η χώρα εκείνου που πουλάει την υπηρεσία  αλλά η χώρα εκείνου που τη λαμβάνει, και εκεί δεν θα βάλουμε ΦΠΑ και βέβαια εκεί θα μπει ο όρος "αντίστροφη επιβάρυνση" ή αλλιώς " reverse charge".

ΠΑΣΔΕ ΠΑΣΔΕ, 5 μήνες  πριν

0
Votes
1
Answers
297
Views
από ΠΑΣΔΕ ΠΑΣ...
5 μήνες  πριν

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-Ε1-Ε2-Ε3 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - 05/18ΕΡΩΤΗΣΗ:
Καταθετικός λογαριασμός (όχι όψεως) έχει δηλωθεί ως επαγγελματικός, αλλά στον 049 φέρνει και τις κινήσεις του συγκεκριμένου λογαριασμού ως προσωπικές δαπάνες.Αν έχει δηλωθεί στο Ε3 ως επαγγελματικός, θα έχει θέμα ελέγχου για τις δαπάνες ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Καταρχήν δεν ξέρουμε αυτές οι δαπάνες, οι οποίες εμφανίζονται στον 049, αν πρόκειται πράγματι για προσωπικές δαπάνες ή αν πρόκειται για επαγγελματικές δαπάνες. Στο βαθμό που πρόκειται για προσωπικές δαπάνες, καλώς είναι στον 049. Δεν δημιουργεί θέμα με το Ε3 το γεγονός ότι είναι επαγγελματικός, δεδομένου ότι ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί η διάταξη αυτή, που αναμένουμε να ισχύσει κάποια στιγμή, σύμφωνα με την οποία ο επαγγελματικός λογαριασμός θα χρησιμοποιείται μόνο για επαγγελματικές δαπάνες. Επειδή αυτό δεν υπάρχει ακόμα νομοθετικά κατοχυρωμένο, δεν υπάρχει πρόβλημα.Εάν τώρα αυτές οι δαπάνες που εμφανίζονται στον 049 είναι επαγγελματικές δαπάνες, που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω του επαγγελματικού λογαριασμού, εκεί νομίμως ο φορολογούμενος θα μπει και θα διορθώσει το ποσό, ώστε να εμφανίζονται εκεί μόνο οι καταναλωτικές δαπάνες και όχι οι επαγγελματικές.

ΠΑΣΔΕ ΠΑΣΔΕ, 9 μήνες  πριν

0
Votes
1
Answers
367
Views
από ΠΑΣΔΕ ΠΑΣ...
9 μήνες  πριν

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΝΑΔΑ - 03/18ΕΡΩΤΗΣΗ:
Φορολογικός κάτοικος Ελλάδος έχει εισοδήματα από Καναδά α) από σύνταξη < 15.000 δολαρίων.Έχει φορολογική απαλλαγή στην Ελλάδα ; β) από τόκους. Φορολογούνται στην Ελλάδα, με αφαίρεση του φόρου που παρακρατήθηκε στον Καναδά ; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
α) Καταρχήν έχουν δικαίωμα και τα δύο κράτη να φορολογήσουν.Από τη στιγμή όμως που είναι έως 15.000 δολάρια Καναδά, ο Καναδάς δεν θα φορολογήσει, δίνει απαλλαγή. Θα φορολογήσουμε εμείς ως εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης. Δεν θα υπάρχει φόρος να πιστώσουμε, οπότε ο συνταξιούχος θα πάρει το αφορολόγητο και το υπόλοιπο πάει με 22% .β) Φορολογούνται και στα δύο κράτη οι τόκοι, οπότε πιστώνουμε την παρακράτηση φόρου που έγινε από τον Καναδά, που είναι έως 10%. Η Ελλάδα φορολογεί τους τόκους σύμφωνα με την εσωτερική της νομοθεσία 15%, θα πιστώσει το 10%, οπότε θα φορολογηθεί με το υπόλοιπο 5% .

ΠΑΣΔΕ ΠΑΣΔΕ, 9 μήνες  πριν

0
Votes
1
Answers
389
Views
από ΠΑΣΔΕ ΠΑΣ...
9 μήνες  πριν

ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3 - ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ - 04/18ΕΡΩΤΗΣΗ:
Για το ειδικό περιβαλλοντικό τέλος έχω δημιουργήσει τον λογαριασμό 54-11-00-0087 και τον αντίστοιχο 54-00-79-0087 (ΦΠΑ λοιπών εσόδων).Στη δήλωση ΦΠΑ θα πάει στους κωδικούς 303 και 333. Σε ποιο κωδικό του εντύπου Ε3 θα πάει ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στο Ε3 δεν θα πάει σε κανένα κωδικό, γιατί το ειδικό περιβαλλοντικό τέλος δεν αποτελεί έσοδο για την επιχείρηση, είναι μία είσπραξη που γίνεται για λογαριασμό τρίτου. Μπορεί μεν να επιβάλλεται ΦΠΑ αλλά είναι μάλλον μία υποχρέωση που δημιουργούμε έναντι του ελληνικού δημοσίου. Δεν αποτελεί έσοδο, άρα δεν απεικονίζεται στο Ε3.

ΠΑΣΔΕ ΠΑΣΔΕ, 9 μήνες  πριν

0
Votes
1
Answers
446
Views
από ΠΑΣΔΕ ΠΑΣ...
9 μήνες  πριν

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - 04/18ΕΡΩΤΗΣΗ:
Οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος έχουν υποχρέωση να έχουν pos ?Πρέπει να δηλώσουν επαγγελματικό λογαριασμό ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Όσον αφορά τους αγρότες του κανονικού καθεστώτος, δεν περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ των κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που έχουν εκδοθεί. Άρα δεν υποχρεούνται σε pos και σε αντίστοιχη εμφάνιση μέσα στο έντυπο Ε3 των λεγόμενων επαγγελματικών λογαριασμών.Πέραν των αγροτών αυτής της κατηγορίας, του κανονικού δηλαδή καθεστώτος, εγκύκλιος του Υπουργείου αναφέρει ότι και αυτοί, οι οποίοι εκμεταλλεύονται φωτοβολταϊκά συστήματα, που για τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήματος θεωρούνται κι αυτά εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, δεν υποχρεούνται ούτε κι αυτοί να έχουν pos, για τον απλό λόγο ότι για το ρεύμα, το οποίο παράγεται μέσα από τα φωτοβολταϊκά, που είναι εγκατεστημένα στους αγρούς, στις γαίες κλπ., δεν συναλλάσσονται με ιδιώτη αλλά συναλλάσσονται με τους κρατικούς οργανισμούς.

ΠΑΣΔΕ ΠΑΣΔΕ, 9 μήνες  πριν

0
Votes
1
Answers
780
Views
από ΠΑΣΔΕ ΠΑΣ...
9 μήνες  πριν

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ - ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ - 04/18ΕΡΩΤΗΣΗ:
Ποιος ο τρόπος συμπλήρωσης του εντύπου δήλωσης αποθεμάτων μετάταξης ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Όταν ένας αγρότης μετατάσσεται από το ειδικό καθεστώς στο κανονικό, δικαιούται να υποβάλει τη δήλωση αποθεμάτων μετάταξης. Λέμε "δικαιούται", γιατί δεν τον υποχρεώνει ο νόμος να υποβάλει μία τέτοια δήλωση.Υποβάλλοντας δήλωση αποθεμάτων μετάταξης από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς του ΦΠΑ, ο αγρότης δικαιούται επιστροφής ΦΠΑ. Άρα θα πρέπει στη δήλωση αποθεμάτων μετάταξης να δείξει τι είχε την 31/12 του προηγούμενου έτους σε αποθέματα, θα τα αποτιμήσει και επίσης θα δει τι είχε αγοράσει τα προηγούμενα 5 χρόνια σε πάγια επενδυτικά αγαθά. Ο ΦΠΑ της εναπομένουσας αξίας των παγίων στοιχείων μαζί με τα αποθέματα που θα δείξει, θα επιστραφεί σ' αυτόν τον αγρότη. Πώς θα επιστραφεί ? Όταν ο αγρότης θα έχει πλέον μεταταγεί από το ειδικό καθεστώς στο κανονικό, υποβάλλοντας την πρώτη του κιόλας δήλωση του τριμήνου, εκεί που λέει "προστιθέμενα ποσά στο ΦΠΑ εισροών" θα αφαιρέσει το ΦΠΑ που θα βγει προς επιστροφή, μέσα από τη δήλωση των αποθεμάτων μετάταξης.Επαναλαμβάνουμε λοιπόν: ο αγρότης κάνει μία απογραφή στις πρώτες ύλες, στα υλικά που έχει αγοράσει, στα έτοιμα-ημιέτοιμα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων και των ηρτημένων καρπών και κάνει και μία απογραφή στα πάγια επενδυτικά αγαθά που αγόρασε την τελευταία 5ετία. Μέσα από τις αξίες αυτές θα προσδιοριστούν ποσά ΦΠΑ, τα οποία - μέσα από τη δήλωση αποθεμάτων μετάταξης - δικαιούται να του επιστραφούν.Αν συνέβαινε το αντίθετο, αν δηλαδή είχαμε αγρότη που από το κανονικό καθεστώς μετατάσσεται στο ειδικό, τότε υποβάλλεται πάλι δήλωση αποθεμάτων μετάταξης, αλλά αυτή τη φορά όχι για να πάρει πίσω ο αγρότης αλλά για να πάρει το κράτος. Γιατί γίνεται πάλι η απογραφή αυτών που έχουν απομείνει την 31/12, γίνεται απογραφή και για τα πάγια που αγοράστηκαν τα τελευταία 5 χρόνια, για να δούμε τι ΦΠΑ έχει απομείνει στην 5ετία κι αυτό το ΦΠΑ καλείται ο αγρότης να το επιστρέψει.

ΠΑΣΔΕ ΠΑΣΔΕ, 9 μήνες  πριν

0
Votes
1
Answers
540
Views
από ΠΑΣΔΕ ΠΑΣ...
9 μήνες  πριν

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΟ - 04/18ΕΡΩΤΗΣΗ:
Νομικό πρόσωπο που ανέγειρε ακίνητο σε οικόπεδο τρίτου, πρόκειται να κάνει παύση εργασιών . Το ακίνητο μπορεί να το μεταβιβάσει (με τιμολόγιο) απευθείας σε εταιρεία που θα κάνει έναρξη στο ίδιο χώρο ή θα πρέπει να το μεταβιβάσει μόνο στον οικοπεδούχο ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Με την παύση όλο το κόστος της ανέγερσης που έχει γράψει στα βιβλία του ως κόστος, θα το διαγράψει. Και αντίστοιχα αυτός, ο οποίος θα το πάρει, είναι ο ιδιοκτήτης, ο οποίος υφίσταται ένα κέρδος από υπεραξία κεφαλαίου και θα πρέπει να φορολογηθεί με 15%. (Άρθρ. 41). Εκτός αν η σύμβαση λέει κάτι άλλο.Το ακίνητο το έχει ο οικοπεδούχος. Η εταιρεία αυτή, αν θα κλείσει, δεν έχει να μεταβιβάσει τίποτα. Το μόνο που θα κάνει είναι να γράψει ως ζημιά το κόστος κατασκευής που έχει κάνει. Μόνο στον οικοπεδούχο μπορεί να μεταβιβάσει.

ΠΑΣΔΕ ΠΑΣΔΕ, 9 μήνες  πριν

0
Votes
1
Answers
392
Views
από ΠΑΣΔΕ ΠΑΣ...
9 μήνες  πριν

ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3 - ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΕ ΠΩΛΗΘΕΙΣΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΕΣ ...ΕΡΩΤΗΣΗ:
Έχω εκτός από εμπορική δραστηριότητα και παραγωγική, κατά συνέπεια στα είδη των πρώτων υλών η στήλη εξαχθέντα αποτελείται από πωληθέντα και αναλωθέντα (γιατί εκτός από ανάλωση πουλάω και μερικά είδη α' υλών).Θα πρέπει να ξεχωρίσω το κόστος αυτό των α' υλών, το οποίο μαζί με την αξία των πωλήσεών τους να προστεθούν στη στήλη του πιν. Δ- Εμπορική δραστηριότητα (δηλ. πωλήσεις εμπορεύματα + α' ύλες μαζί, πιν. Δ2 ) ή θα πρέπει να τροποποιήσουμε τη στήλη παραγωγική δραστηριότητα, έτσι που να προκύπτει το κόστος πωληθέντων από προϊόντα και α' ύλες σε σχέση με τις αναλώσεις, Πιν. Δ3 ? 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Θα πρέπει να διαχωρίσετε το κόστος των α' υλών, το οποίο μαζί με την αξία των πωλήσεών τους να προστεθεί στη στήλη του πιν. Δ, γιατί από τη στιγμή που πωλούνται, θεωρούνται εμπόρευμα. Εφόσον το έχουμε αυτό το στοιχείο, γνωρίζουμε δηλαδή την αξία των α' υλών που πωλούνται, θα πρέπει να βαρύνουν το κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων. Και αντίστοιχα θα πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό αυτό από την παραγωγική δραστηριότητα και να περιληφθούν εκεί μόνο οι α' ύλες, οι οποίες αναλώνονται για την παραγωγή προϊόντων και όχι αυτές που πωλούνται αυτούσιες.

ΠΑΣΔΕ ΠΑΣΔΕ, 9 μήνες  πριν

0
Votes
1
Answers
465
Views
από ΠΑΣΔΕ ΠΑΣ...
9 μήνες  πριν

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-Ε1-Ε2-Ε3 - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΙΧ - 05/18ΕΡΩΤΗΣΗ:
Σχετικά με τα εταιρικά Ι.Χ. που δηλώνονται από τους εταίρους στο Ε1. Συγκεκριμένα οι οδηγίες λένε ‘’Η αντικειμενική δαπάνη που αναλογεί σε κάθε εταίρο για κάθε εταιρεία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από αυτοκίνητο της εταιρείας και βαρύνει αυτά τα πρόσωπα’’. Η ερώτηση είναι: αυτό πώς μπορεί να αποτυπωθεί στο Ε1, δεδομένου ότι τον υπολογισμό του τεκμηρίου τον κάνει μόνο του το σύστημα ? Τέλος τι γίνεται σε περίπτωση που έχουν όλα φόρο πολυτελείας ? 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Θα επιλέξουμε το αυτοκίνητο εκείνο, το οποίο έχει τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη και αυτό γιατί, όταν μιλάμε για εταιρικά ΙΧ το συμπληρώνουμε εμείς το σχετικό πεδίο. Τα υπόλοιπα αυτοκίνητα εκτός από αυτό που δηλώνουμε, τα οποία δεν βαρύνονται με αντικειμενική δαπάνη, από τη στιγμή που δεν υπάρχει αντικειμενική δαπάνη δεν θα υπάρχει και φόρος πολυτελείας. Άρα το αυτοκίνητο εκείνο με τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη είναι αυτό, το οποίο θα δηλωθεί από τον εταίρο, ο οποίος βαρύνεται με το τεκμήριο.

ΠΑΣΔΕ ΠΑΣΔΕ, 9 μήνες  πριν

0
Votes
1
Answers
381
Views
από ΠΑΣΔΕ ΠΑΣ...
9 μήνες  πριν

ΤΑΞ. ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΚΕΤΟΥ - 05/18ΕΡΩΤΗΣΗ:
Σε μεμονωμένες πωλήσεις, π.χ. πρακτορείο, κλείνει ενοικίαση δωματίου σε πελάτη. Λαμβάνει ένα τιμολόγιο από το ξενοδοχείο 100 ευρώ + ΦΠΑ και κόβει απόδειξη στον πελάτη 120 + ΦΠΑ.Η πράξη καταγράφεται 100 στον 361 και 120 στον 301 ? 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εδώ έχουμε υπηρεσίες πακέτου. Ακόμα κι αν μας παρέχει ένας την υπηρεσία, μπορούμε να την εντάξουμε στο πακέτο.Τα έσοδα του πακέτου είναι : 120 + ΦΠΑ (120 Χ 24% = 28,80) = 148,80 ευρώ.Το κόστος του πακέτου είναι : 100 Χ 13% = 113 ευρώ.148,80 - 113 = 35,80 το μεικτό κέρδος. Στο περιθώριο κέρδους θα κάνουμε εσωτερική υφαίρεση. Άρα το 35,80 σπάει σε 28,80 + 7. Άρα 28,80 η υποκείμενη αξία και 7 ο ΦΠΑ. Η υποκείμενη αξία του πρακτορείου ταξιδίων γι' αυτό το πακέτο, 28,80 ευρώ, θα πάει στον κωδικό 303 .Ο ΦΠΑ, 7 ευρώ, θα πάει στον κωδικό 333 .Το δε κόστος του πακέτου θα κατέβει στις λοιπές εκροές τις εξαιρούμενες με δικαίωμα έκπτωσης. Δηλαδή το κόστος πακέτου, τα 113 ευρώ, θα πάνε στον κωδικό 349 .

ΠΑΣΔΕ ΠΑΣΔΕ, 9 μήνες  πριν

0
Votes
1
Answers
485
Views
από ΠΑΣΔΕ ΠΑΣ...
9 μήνες  πριν
Σελίδα 1 / 2 επόμενη
  
Working