* 
* 
* 
 
 
 
* 
 
* 
* 
* 
* 
Παρακαλούμε, για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, όπως αποστείλατε το καταθετήριο της τράπεζας στο email: pasde.gr@gmail.com
ή στο fax 212 2222 662.
Προσοχή για τον ταχύτερο έλεγχο της εγγραφής σας η αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να ταυτίζεται με την επωνυμία της συμμετοχής σας στο σεμινάριο.
 
* 
Παρακαλούμε, για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, όπως επιλέξετε το κουμπί εγγραφή συμπληρώνοντας στην ασφαλή σελίδα τα προσωπικά στοιχεία της κάρτας σας.  
Η συνδρομή σας λήγει την  
×

Προέκυψε λάθος κατά την εγγραφή σας

Δοκιμάστε ξανά αργότερα