ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1) Πληρωμή μέσω Τραπεζικής Κατάθεσης

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΙΒΑΝ : GR81 0172 1430 0051 4308 2531 398

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ALPHA BANK
ΙΒΑΝ : GR15 0140 1690 1690 0200 2009 867

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑ.Σ.Δ.Ε)

Σε περίπτωση κατάθεσης από άλλη τράπεζα τα έξοδα επιβαρύνουν τον καταθέτη.

Προσοχή !!! Παρακαλούμε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας να αποστείλετε το Αποδεικτικό Συναλλαγής της τραπεζάς σας με MAIL ή στο Fax 212 2222 662

2) Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα ή Paypal

Στοιχεία Πελάτη - Συνδρομητή

Πληρωμή για ανανέωση συνδρομής ή νέα συνδρομή

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για την καταβολή της νέας συνδρομής ή ανανέωση της παλιάς μέσω Πιστωτικής Κάρτας ή Paypal.
Με την επιβεβαίωση της πληρωμής θα ενημερωθείτε από τη γραμματεία μας με email για το παραστατικό και τους κωδικούς εισόδου στο σεμινάριο επιλογής σας.

Προσοχή !!! Παρακαλούμε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας να αποστείλετε το Αποδεικτικό Συναλλαγής της Κάρτας σας με MAIL ή στο Fax 212 2222 662

Πληρωμή μέσω Κάρτας:

ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΜΕΛΟΥΣ 148,80€

Πληρωμή μέσω Paypal:

Πληρωμή συμμετοχής σε σεμινάριο

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για την καταβολή της συμμετοχής σας στο σεμινάριο μέσω Πιστωτικής Κάρτας ή Paypal.
Με την επιβεβαίωση της πληρωμής θα ενημερωθείτε από τη γραμματεία μας με email για το παραστατικό και τους κωδικούς εισόδου στο σεμινάριο επιλογής σας.

Προσοχή !!! Παρακαλούμε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας να αποστείλετε το Αποδεικτικό Συναλλαγής της Κάρτας σας με MAIL ή στο Fax 212 2222 662

Πληρωμή μέσω Κάρτας:

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 35,00€

Πληρωμή μέσω Paypal:

Πληρωμή συμμετοχής σε διημερίδα σεμιναρίου

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για την καταβολή της συμμετοχής σας στη διημερίδα σεμιναρίου μέσω Πιστωτικής Κάρτας ή Paypal.
Με την επιβεβαίωση της πληρωμής θα ενημερωθείτε από τη γραμματεία μας με email για το παραστατικό και τους κωδικούς εισόδου στο σεμινάριο επιλογής σας.

Προσοχή !!! Παρακαλούμε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας να αποστείλετε το Αποδεικτικό Συναλλαγής της Κάρτας σας με MAIL ή στο Fax 212 2222 662

Πληρωμή μέσω Κάρτας:

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 60,00€

Πληρωμή μέσω Paypal:

Πληρωμή συμμετοχής σε τριημερίδα σεμιναρίου

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για την καταβολή της συμμετοχής σας στη τριημερίδα σεμιναρίου μέσω Πιστωτικής Κάρτας ή Paypal.
Με την επιβεβαίωση της πληρωμής θα ενημερωθείτε από τη γραμματεία μας με email για το παραστατικό και τους κωδικούς εισόδου στο σεμινάριο επιλογής σας.

Προσοχή !!! Παρακαλούμε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας να αποστείλετε το Αποδεικτικό Συναλλαγής της Κάρτας σας με MAIL ή στο Fax 212 2222 662

Πληρωμή μέσω Κάρτας:

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΤΡΙΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 80,00€

Πληρωμή μέσω Paypal: