ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Καλωσήρθατε στην ΠΑ.Σ.Δ.Ε.

Η ΠΑ.Σ.Δ.Ε. αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες του διαδικτύου. H διαδραστική πλατφόρμα σεμιναρίων που ανέπτυξε η ΠΑΣΔΕ σε συνεργασία με υπηρεσίες τηλεσκηνοθεσίας σε τηλεοπτικό Studio εγγυώνται την επιτυχημένη διοργάνωση και διεξαγωγή ενός διαδικτυακού On-line σεμιναρίου (webinar).

Το Όραμα της ΠΑ.Σ.Δ.Ε. είναι να εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ισχυρούς παρόχους διαδικτυακής εκπαίδευσης και με τον τρόπο αυτό να συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της επαγγελματικής, της εκπαιδευτικής και της δια βίου μάθησης των συνδρομητών της ΠΑΣΔΕ.

Κύριος σκοπός της ΠΑΣΔΕ και λόγω της νέας διαδικτυακής τεχνολογίας και ευρυζωνικότητας είναι η συνεχής ενημέρωση μεταξύ των συνδρομητών για ιστοσελίδες διαδικτυακά μαθήματα, σεμινάρια, σημειώματα, ηλεκτρονικά αρχεία και γενικά κάθε είδους υλικό ή πληροφορία που μπορεί να συμβάλει στην αναβάθμιση της γνώσης των συνδρομητών μας.

Η εταιρεία Πανελλήνια Σεμινάρια Διαδικτυακής Εκπαίδευσης είναι αστική μη κερδοσκοπική και μη πολιτικό σωματείο. Σέβεται τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών των διαδικτυακών μαθημάτων, σεμιναρίων, σημειωμάτων και οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικού αρχείου και ουδεμία απολύτως σχέση εξάρτησης έχει από οποιονδήποτε Κρατικό, Πολιτικό, Πολιτιστικό ή Θρησκευτικό φορέα.

Η εταιρεία Πανελλήνια Σεμινάρια Διαδικτυακής Εκπαίδευσης διοργανώνει σεμινάρια, διαδικτυακά μαθήματα,  και τα παρέχει στους συνδρομητές της ΔΩΡΕΑΝ.  Ο αποδέκτης των παραπάνω παροχών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποδοχή την εκμάθηση και την αφομοίωση.

Σε σεμινάρια και διαδικτυακά μαθήματα που δεν συμμετέχει η ΠΑΣΔΕ ως διοργανωτής  αυτά δεν παρέχονται δωρεάν καθώς η ΠΑΣΔΕ αναλαμβάνει μόνο την τηλεοπτική μετάδοση των σεμιναρίων μέσω της διαδραστικής πλατφόρμας που έχει αναπτύξει και δεν εμπλέκεται σε χρεώσεις προς τους συμμετέχοντες στα σεμινάρια αυτά.

Στοιχεία εταιρείας.
Η εταιρεία «Πανελλήνια Σεμινάρια Διαδικτυακής Εκπαίδευσης ( ΠΑ.Σ.Δ.Ε.) είναι αστική μη κερδοσκοπική και ιδρύθηκε το 2016.

Φορολογικά στοιχεία
Επωνυμία : ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
( ΠΑ.Σ.Δ.Ε. ) ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ. : 997266464 – Δ.Ο.Υ. : ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 137721501000
Διεύθυνση : ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 82 – Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ Τ.Κ. : 10445
ΤΗΛ. 2102132650 – 6970988380
Email : pasde.gr@gmail.com

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΙΒΑΝ : GR81 0172 1430 0051 4308 2531 398

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ALPHA BANK
ΙΒΑΝ : GR15 0140 1690 1690 0200 2009 867