Σεμινάρια που θα γίνουν

Αναζήτηση Νόμων - Εγκυκλίων - ΠΟΛ

Αναζήτηση Νόμων - Εγκυκλίων

Πρόσφατες Ερωτήσεις

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Εάν σε απόλυση δεν υπολογιστεί σωστά η αποζημίωση, θεωρείται άκυρη ?

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Μπορούμε σε οικειοθελή αποχώρηση να δώσουμε ένα ποσό όχι πολύ μεγάλο ως αποζημίωση (κάτι σαν «δώρο» για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες του μισθωτού ) ?

Δείγμα πρόσφατων ερωτήσεων – Οι απαντήσεις υπάρχουν στο Γενικό Αρχείο Ερωτήσεων – Απαντήσεων, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι συνδρομητές της ΠΑ.Σ.Δ.Ε με τον κωδικό τους. Για είσοδο πατήστε εδώ.

Τελευταία Σεμινάρια που Έγιναν

Κατηγορίες Σεμιναρίων