Σεμινάρια που θα Γίνουν

Αναζήτηση Νόμων - Εγκυκλίων - ΠΟΛ

Αναζήτηση Νόμων - Εγκυκλίων

Πρόσφατες Ερωτήσεις

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΙΚΕ

Υπάρχει υποχρέωση στην ΙΚΕ να πληρώνει τις εισφορές του διαχειριστή, αφού δεν εκπίπτουν φορολογικά ?

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Προϋπόθεση επιδότησης εργοδοτικής εισφοράς στους νέους έως 25 ετών είναι η πλήρης απασχόληση ή και η μερική και η εκ περιτροπής ?

Δείγμα πρόσφατων ερωτήσεων – Οι απαντήσεις υπάρχουν στο Γενικό Αρχείο Ερωτήσεων – Απαντήσεων, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι συνδρομητές της ΠΑ.Σ.Δ.Ε με τον κωδικό τους. Για είσοδο πατήστε εδώ.

Τελευταία Σεμινάρια που Έγιναν

Κατηγορίες Σεμιναρίων