Σεμινάρια που θα Γίνουν

Αναζήτηση Νόμων - Εγκυκλίων

Αναζήτηση Νόμων - Εγκυκλίων

Πρόσφατες Ερωτήσεις

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΙΚΕ

Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει ο διαχειριστής της πολυπρόσωπης ΙΚΕ, εκπίπτουν φορολογικά από την ετήσια προσωπική του δήλωση ?

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Αγρότης ειδικού καθεστώτος από το 2017 με εισόδημα κάτω των 4.923 € και με ασφάλιση ΙΚΑ μερικής απασχόλησης, θα πληρώσει εισφορές για αγροτική δραστηριότητα με ποσοστό στα καθαρά ή όχι ?

Δείγμα πρόσφατων ερωτήσεων – Οι απαντήσεις υπάρχουν στο Γενικό Αρχείο Ερωτήσεων – Απαντήσεων, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι συνδρομητές της ΠΑ.Σ.Δ.Ε με τον κωδικό τους. Για είσοδο πατήστε εδώ.

Τελευταία Σεμινάρια που Έγιναν

Κατηγορίες Σεμιναρίων