Σεμινάρια που θα γίνουν

Αναζήτηση Νόμων - Εγκυκλίων - ΠΟΛ

Αναζήτηση Νόμων - Εγκυκλίων

Πρόσφατες Ερωτήσεις

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Φορολογικός κάτοικος εξωτερικού έχει αυτοκίνητο στην Ελλάδα. Πρέπει να κάνει φορολογική δήλωση, επειδή είναι τεκμήριο ?

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΜΗΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΖΥΓΩΝ

Εάν ο σύζυγος πήγε στο εξωτερικό αρχές του χρόνου και η σύζυγος στο τέλος, στο Ε1 (πίνακας 5) πώς θα γράψουμε ξεχωριστά τους μήνες κατοίκησης του καθενός ?

Δείγμα πρόσφατων ερωτήσεων – Οι απαντήσεις υπάρχουν στο Γενικό Αρχείο Ερωτήσεων – Απαντήσεων, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι συνδρομητές της ΠΑ.Σ.Δ.Ε με τον κωδικό τους. Για είσοδο πατήστε εδώ.

Τελευταία Σεμινάρια που Έγιναν

Κατηγορίες Σεμιναρίων