Σεμινάρια που θα Γίνουν

Αναζήτηση Νόμων - Εγκυκλίων - ΠΟΛ

Αναζήτηση Νόμων - Εγκυκλίων

Πρόσφατες Ερωτήσεις

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

Οι οικοδόμοι υπάγονται στην ψηφιακή κάρτα εργασίας ή θα συνεχίσουν με τα ισχύοντα ?

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΒΑΡΔΙΕΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

Για εργαζομένους με βάρδιες ανά μήνα μπορεί να δηλώνεται το πρόγραμμα μαζικά αντί για κάθε έναν εργαζόμενο ξεχωριστά ?

Δείγμα πρόσφατων ερωτήσεων – Οι απαντήσεις υπάρχουν στο Γενικό Αρχείο Ερωτήσεων – Απαντήσεων, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι συνδρομητές της ΠΑ.Σ.Δ.Ε με τον κωδικό τους. Για είσοδο πατήστε εδώ.

Τελευταία Σεμινάρια που Έγιναν

Κατηγορίες Σεμιναρίων