Σεμινάρια που θα γίνουν

Αναζήτηση Νόμων - Εγκυκλίων - ΠΟΛ

Αναζήτηση Νόμων - Εγκυκλίων

Πρόσφατες Ερωτήσεις

MY DATA-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΑΠΥ και ΑΛΠ θα στέλνονται στην ειδική φόρμα καταχώρησης μία-μία απόδειξη ή συνολικά στο τέλος του μήνα ? Στον αριθμό παραστατικού δηλαδή θα μπορούμε να γράψουμε από…έως..?

MY DATA-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

Πώς διαβιβάζονται τα έξοδα ΓΕΜΗ και οι συνδρομές ή τα λοιπά έξοδα που αφορούν τα Επιμελητήρια ?

Δείγμα πρόσφατων ερωτήσεων – Οι απαντήσεις υπάρχουν στο Γενικό Αρχείο Ερωτήσεων – Απαντήσεων, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι συνδρομητές της ΠΑ.Σ.Δ.Ε με τον κωδικό τους. Για είσοδο πατήστε εδώ.

Τελευταία Σεμινάρια που Έγιναν

Κατηγορίες Σεμιναρίων