Σεμινάρια που θα γίνουν

Αναζήτηση Νόμων - Εγκυκλίων - ΠΟΛ

Αναζήτηση Νόμων - Εγκυκλίων

Πρόσφατες Ερωτήσεις

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MY DATA - ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Πώς διαβιβάζουμε στο my data τις αγροτικές επιδοτήσεις για το 2021 ?

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MY DATA - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Σε περίπτωση που έχουμε πάρει αποζημίωση από ασφαλιστική, την στέλνουμε εμείς ή ο εκδότης και με τι τύπο ?

Δείγμα πρόσφατων ερωτήσεων – Οι απαντήσεις υπάρχουν στο Γενικό Αρχείο Ερωτήσεων – Απαντήσεων, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι συνδρομητές της ΠΑ.Σ.Δ.Ε με τον κωδικό τους. Για είσοδο πατήστε εδώ.

Τελευταία Σεμινάρια που Έγιναν

Κατηγορίες Σεμιναρίων