Σεμινάρια που θα γίνουν

Αναζήτηση Νόμων - Εγκυκλίων - ΠΟΛ

Αναζήτηση Νόμων - Εγκυκλίων

Πρόσφατες Ερωτήσεις

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Στις πλεονάζουσες δαπάνες τόκων περιλαμβάνονται οι προμήθειες ?

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ - ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Ο φάκελος τεκμηρίωσης δημιουργείται μία φορά και ενημερώνεται με τυχόν αλλαγές ή θα πρέπει να καταρτίζεται κάθε χρόνο ?

Δείγμα πρόσφατων ερωτήσεων – Οι απαντήσεις υπάρχουν στο Γενικό Αρχείο Ερωτήσεων – Απαντήσεων, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι συνδρομητές της ΠΑ.Σ.Δ.Ε με τον κωδικό τους. Για είσοδο πατήστε εδώ.

Τελευταία Σεμινάρια που Έγιναν

Κατηγορίες Σεμιναρίων