Σεμινάρια που θα Γίνουν

Αναζήτηση Νόμων - Εγκυκλίων - ΠΟΛ

Αναζήτηση Νόμων - Εγκυκλίων

Πρόσφατες Ερωτήσεις

ΞΕΝ/ΚΑ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ-ΕΠΙΣ/ΚΑ - 6Η ΗΜΕΡΑ

Πότε μπορώ να εφαρμόσω νόμιμα την 6η μέρα απασχόλησης επιπλέον των 40 ωρών την εβδομάδα σε εστίαση και ξενοδοχεία ?

ΞΕΝ/ΚΑ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ-ΕΠΙΣ/ΚΑ - ΣΠΑΣΤΟ ΩΡΑΡΙΟ

Το σπαστό ωράριο αφορά μόνο την πλήρη απασχόληση ? Μπορεί π.χ. ταμίας που εργάζεται 7 ώρες ημερησίως, να δουλεύει 4 πρωί και τρεις το απόγευμα ?

Δείγμα πρόσφατων ερωτήσεων – Οι απαντήσεις υπάρχουν στο Γενικό Αρχείο Ερωτήσεων – Απαντήσεων, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι συνδρομητές της ΠΑ.Σ.Δ.Ε με τον κωδικό τους. Για είσοδο πατήστε εδώ.

Τελευταία Σεμινάρια που Έγιναν

Κατηγορίες Σεμιναρίων