Σεμινάρια που θα γίνουν

Αναζήτηση Νόμων - Εγκυκλίων - ΠΟΛ

Αναζήτηση Νόμων - Εγκυκλίων

Πρόσφατες Ερωτήσεις

LEASING & LEASE BACK – ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

Πώς αποτιμούμε σήμερα την αξία κάποιου στοιχείου, που θα το εξαγοράσουμε σε 5 χρόνια ?

LEASING & LEASE BACK – ΑΓΟΡΑ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Σε αγορά Ι.Χ. αυτοκινήτου μέσω leasing από ελεύθερο επαγγελματία, ποια ποσά λογιστικοποιούμε και ποια ποσά εκπίπτουν από τη φορολογία εισοδήματος ?

Δείγμα πρόσφατων ερωτήσεων – Οι απαντήσεις υπάρχουν στο Γενικό Αρχείο Ερωτήσεων – Απαντήσεων, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι συνδρομητές της ΠΑ.Σ.Δ.Ε με τον κωδικό τους. Για είσοδο πατήστε εδώ.

Τελευταία Σεμινάρια που Έγιναν

Κατηγορίες Σεμιναρίων