Σεμινάρια που θα γίνουν

Αναζήτηση Νόμων - Εγκυκλίων - ΠΟΛ

Αναζήτηση Νόμων - Εγκυκλίων

Πρόσφατες Ερωτήσεις

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - 09/19

Στην αποτίμηση αποθεμάτων οφείλω να συνυπολογίσω και τις δαπάνες αγορών, π.χ. φορτωτικές ? Και αν ναι, τι πρόβλημα έχω εάν αποτιμώ μόνο βάσει της τιμής αγοράς ?

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΜΥΦ - 09/19

Από τις αποκλίσεις των ΜΥΦ, τα τιμολόγια που δεν έχω, τα καταχωρώ στο τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς, έτσι ώστε να κάνω μία τροποποιητική ΦΠΑ, βάζοντας ότι παρελήφθησαν 31/12. Είναι παράβαση αυτή η ενέργεια ?

Δείγμα πρόσφατων ερωτήσεων – Οι απαντήσεις υπάρχουν στο Γενικό Αρχείο Ερωτήσεων – Απαντήσεων, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι συνδρομητές της ΠΑ.Σ.Δ.Ε με τον κωδικό τους. Για είσοδο πατήστε εδώ.

Τελευταία Σεμινάρια που Έγιναν

Κατηγορίες Σεμιναρίων