Σεμινάρια που θα Γίνουν

Αναζήτηση Νόμων - Εγκυκλίων - ΠΟΛ

Αναζήτηση Νόμων - Εγκυκλίων

Πρόσφατες Ερωτήσεις

ΕΝΤΥΠΟ Ε3 - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ Ν.Π.

Πώς καταχωρείται η ιδιόχρηση των Ν.Π. στα βιβλία, στο Ε3 και στα αποτελέσματα χρήσης ?

ΕΝΤΥΠΟ Ε3 - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΣΠΑ

Επιχορήγηση ΕΣΠΑ, η οποία αποτελεί μειωτικό στοιχείο των δαπανών που επιχορηγήθηκαν, αναγράφεται στο Ε3 ?

Δείγμα πρόσφατων ερωτήσεων – Οι απαντήσεις υπάρχουν στο Γενικό Αρχείο Ερωτήσεων – Απαντήσεων, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι συνδρομητές της ΠΑ.Σ.Δ.Ε με τον κωδικό τους. Για είσοδο πατήστε εδώ.

Τελευταία Σεμινάρια που Έγιναν

Κατηγορίες Σεμιναρίων