Σεμινάρια που θα γίνουν

Αναζήτηση Νόμων - Εγκυκλίων - ΠΟΛ

Αναζήτηση Νόμων - Εγκυκλίων

Πρόσφατες Ερωτήσεις

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εισέπραξε επενδυτική επιδότηση. Πού μεταφέρεται στο έντυπο Ν ?

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Ν.Π.

Ν. Π. εισέπραξε απαίτηση από πελάτη μετά από άσκηση ενδίκων μέσων. Το έσοδο σε ποια κατηγορία λογαριασμών θα το μεταφέρει ?

Δείγμα πρόσφατων ερωτήσεων – Οι απαντήσεις υπάρχουν στο Γενικό Αρχείο Ερωτήσεων – Απαντήσεων, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι συνδρομητές της ΠΑ.Σ.Δ.Ε με τον κωδικό τους. Για είσοδο πατήστε εδώ.

Τελευταία Σεμινάρια που Έγιναν

Κατηγορίες Σεμιναρίων