Σεμινάρια που θα γίνουν

Αναζήτηση Νόμων - Εγκυκλίων - ΠΟΛ

Αναζήτηση Νόμων - Εγκυκλίων

Πρόσφατες Ερωτήσεις

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ Α.Ε.-ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΜΗ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ Ο.Ε.-Ε.Ε. ΣΕ ΙΚΕ

Μετατροπή εταιρείας με απλογραφικά (Ο.Ε.-Ε.Ε.) σε διπλογραφικά (ΙΚΕ) χρειάζεται σύνταξη έκθεσης ορκωτού ? Αν μετατραπεί ΙΚΕ σε Ε.Ε.-Ο.Ε. χρειάζεται πάλι έκθεση ορκωτού ?

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ Α.Ε.-ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΜΗ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι ατομικές επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τις οικονομικές τους καταστάσεις στο ΓΕΜΗ ?

Δείγμα πρόσφατων ερωτήσεων – Οι απαντήσεις υπάρχουν στο Γενικό Αρχείο Ερωτήσεων – Απαντήσεων, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι συνδρομητές της ΠΑ.Σ.Δ.Ε με τον κωδικό τους. Για είσοδο πατήστε εδώ.

Τελευταία Σεμινάρια που Έγιναν

Κατηγορίες Σεμιναρίων