Σεμινάρια που θα γίνουν

Αναζήτηση Νόμων - Εγκυκλίων - ΠΟΛ

Αναζήτηση Νόμων - Εγκυκλίων

Πρόσφατες Ερωτήσεις

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ-MY DATA - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Κεντρικό με 2 υποκαταστήματα. Τώρα υπάρχουν 3 ΦΗΜ. Μπορούν να αντικατασταθούν με έναν στο κεντρικό και να διαβιβάζει συγκεντρωτικά δεδομένα και των τριών ?

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ-MY DATA - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Μπορείτε να μας αναλύσετε την έννοια του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος, που ενδιαφέρει τη my data ? Τι εννοεί και αν μπορούμε να δούμε και κάποιο παράδειγμα.

Δείγμα πρόσφατων ερωτήσεων – Οι απαντήσεις υπάρχουν στο Γενικό Αρχείο Ερωτήσεων – Απαντήσεων, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι συνδρομητές της ΠΑ.Σ.Δ.Ε με τον κωδικό τους. Για είσοδο πατήστε εδώ.

Τελευταία Σεμινάρια που Έγιναν

Κατηγορίες Σεμιναρίων