Σεμινάρια που θα γίνουν

Αναζήτηση Νόμων - Εγκυκλίων - ΠΟΛ

Αναζήτηση Νόμων - Εγκυκλίων

Πρόσφατες Ερωτήσεις

ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΠΟΛΥΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Σε σύμβαση ορισμένου χρόνου, αν ο εργοδότης θέλει να απολύσει τον εργαζόμενο πριν τη λήξη του προσυμφωνημένου χρόνου, πρέπει να τον αποζημιώσει για το υπόλοιπο διάστημα μέχρι τη λήξη ?

ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τι γίνεται με τα ένσημα των εργαζομένων, όταν η επιχείρηση δεν πληρώνει εισφορές ?

Δείγμα πρόσφατων ερωτήσεων – Οι απαντήσεις υπάρχουν στο Γενικό Αρχείο Ερωτήσεων – Απαντήσεων, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι συνδρομητές της ΠΑ.Σ.Δ.Ε με τον κωδικό τους. Για είσοδο πατήστε εδώ.

Τελευταία Σεμινάρια που Έγιναν

Κατηγορίες Σεμιναρίων