Σεμινάρια που θα γίνουν

Αναζήτηση Νόμων - Εγκυκλίων - ΠΟΛ

Αναζήτηση Νόμων - Εγκυκλίων

Πρόσφατες Ερωτήσεις

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΠΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4646/19 - ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ

Επιχείρηση έλαβε τιμολόγιο από το εξωτερικό για τη μεταφορά εμπορεύματος, όπου αναγραφόταν η φράση «vat due to the recipient». Είναι ενδοκοινοτική απόκτηση ?

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΠΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4646/19 - ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Οι πολύ μικρές οντότητες, που απαλλάσσονται λόγω τζίρου, μπορούν να διενεργών ενδοκοινοτικές συναλλαγές ?  Αν ναι, σε ποιες περιπτώσεις και πώς τις αντιμετωπίζουμε, όσον αφορά το ΦΠΑ και το VIES ?

Δείγμα πρόσφατων ερωτήσεων – Οι απαντήσεις υπάρχουν στο Γενικό Αρχείο Ερωτήσεων – Απαντήσεων, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι συνδρομητές της ΠΑ.Σ.Δ.Ε με τον κωδικό τους. Για είσοδο πατήστε εδώ.

Τελευταία Σεμινάρια που Έγιναν

Κατηγορίες Σεμιναρίων