Σεμινάρια που θα Γίνουν

Αναζήτηση Νόμων - Εγκυκλίων - ΠΟΛ

Αναζήτηση Νόμων - Εγκυκλίων

Πρόσφατες Ερωτήσεις

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Ο υπόχρεος είναι σε διάσταση και η σύζυγος δεν δέχεται να δώσει συναίνεση. Τι γίνεται σ’ αυτή την περίπτωση ?

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Είμαι μέτοχος σε ανώνυμη τηλεοπτική εταιρεία, τοπικής εμβέλειας, με ποσοστό κάτω του 1% και δεν συμμετέχω στο Δ.Σ. Έχω υποχρέωση υποβολής δήλωσης ?

Δείγμα πρόσφατων ερωτήσεων – Οι απαντήσεις υπάρχουν στο Γενικό Αρχείο Ερωτήσεων – Απαντήσεων, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι συνδρομητές της ΠΑ.Σ.Δ.Ε με τον κωδικό τους. Για είσοδο πατήστε εδώ.

Τελευταία Σεμινάρια που Έγιναν

Κατηγορίες Σεμιναρίων