Σεμινάρια που θα Γίνουν

Αναζήτηση Νόμων - Εγκυκλίων - ΠΟΛ

Αναζήτηση Νόμων - Εγκυκλίων

Πρόσφατες Ερωτήσεις

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ Α.Ε. - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ

Πρέπει υποχρεωτικά να γίνει πλήρης εναρμόνιση των καταστατικών με τις διατάξεις του 4548 ως 31/12/2019 ? Οι ανώνυμες μετοχές μετατρέπονται σε ονομαστικές αυτόματα χωρίς τροποποίηση του καταστατικού ?

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ Α.Ε. - ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Με τον καινούργιο νόμο μπορεί η εταιρεία να μην κάνει διανομή μερίσματος, όταν υπάρχει ομόφωνη απόφαση και απαρτία 100% στη Γενική Συνέλευση ?

Δείγμα πρόσφατων ερωτήσεων – Οι απαντήσεις υπάρχουν στο Γενικό Αρχείο Ερωτήσεων – Απαντήσεων, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι συνδρομητές της ΠΑ.Σ.Δ.Ε με τον κωδικό τους. Για είσοδο πατήστε εδώ.

Τελευταία Σεμινάρια που Έγιναν

Κατηγορίες Σεμιναρίων