21/1/15 Το Νέο φορολογικό σκηνικό στα πρατήρια υγρών καυσίμων με το σύστημα εισροών – εκροών και με ότι ορίζουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. κ. Γ. Χριστόπουλος