ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η ΠΑΣΔΕ αναλαμβάνει την τηλεοπτική μετάδοση του σεμιναρίου μέσω της διαδραστικής πλατφόρμας που έχει αναπτύξει.

Ο εισηγητής του σεμιναρίου δεν ασχολείται καθόλου με το τεχνικό μέρος του Webinars παρά μόνο με την ομιλία του και τις διαφάνειες που πρέπει να προβάλλονται από αυτόν.

Μία έως τρεις ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου αποστέλλεται μαζικό eMail στους συμμετέχοντες με τους κωδικούς εισόδου στην αίθουσα. Οι κωδικοί είναι προσωπικοί και σε περίπτωση που δοθούν σε τρίτο η πλατφόρμα τους μεταφέρει εκτός αίθουσας.

Εισάγοντας τους κωδικούς εισόδου ( π.χ. τρεις ημέρες νωρίτερα ) οι συμμετέχοντες μπορούν προαιρετικά να καταχωρήσουν ερωτήματα ώστε να ληφθούν υπόψη από τον εισηγητή και να απαντηθούν κατά την εισήγησή του στο σεμινάριο.

Οι συμμετέχοντες ενώ παρακολουθούν με ήχο και εικόνα τους εισηγητές και συγχρονισμένα την προβολή των slides μπορούν κατά την διάρκεια του σεμιναρίου να θέσουν τις ερωτήσεις τους ( οι οποίες καταγράφονται ως «ερωτήσεις που τέθηκαν στο σεμινάριο» ) προς τον εισηγητή ή να συνομιλήσουν σε πραγματικό χρόνο τηλεφωνικά ( τηλεφωνική παρέμβαση ) με τους εισηγητές συζητώντας το ερώτημα τους το οποίο ακούγεται ταυτόχρονα σε εισηγητές και εκπαιδευόμενους.

Με την εισαγωγή των προσωπικών κωδικών εισόδου στη πλατφόρμα ( email, password ) δίνεται η δυνατότητα στο κάθε συμμετέχοντα να δημιουργήσει σε pdf αρχείο το πιστοποιητικό παρακολούθησης και το φορολογικό παραστατικό συμμετοχής του.