08-11-2017 Οι πρόσφατες εξελίξεις στη σκακιέρα του διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού και πως επηρεάζονται οι Ελληνικές Επιχειρήσεις, Εισηγητής : Λεβεντάκης Δημήτρης