22-11-2017 Μετατροπές Συγχωνεύσεις Απορροφήσεις Εταιρειών Λογιστική αντιμετώπιση, Εισηγητής : Καλαμαράς Νικόλαος