13-12-2017 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΠΕ-ΕΦΚΑ – Εισηγητής : Παλαιολόγος Λιάζος