28-11-2017 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ – Εισηγητής : Καλαμαράς Νικόλαος