20-12-2017 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ EXCEL – Εισηγητής : Ματθαίου Κώστας