28/04/2017 Οι εργασιακές αλλαγές & πλαίσιο των όρων αμοιβής και εργασίας των μισθωτών ξενοδοχειακών και επισιτιστικών επιχειρήσεων – Εισηγητής ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ